Üdy Belgesi


Eğitimler & Hizmetler

Üdy Belgesi

Taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların gerekli mesleki yeterliliğine sahip personelleri istihdam etmesi üzerine alınmaktadır. ÜDY belgesi, “üst düzey yönetici” tanımının kısaltılmış bir halidir. Karayolu Taşıma Kanununa göre çıkarılan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde ÜDY belgesi nedir sorusuna açıkça cevap verilmektedir.

İlgili yönetmeliğe göre dört adet alt belge türü bulunmaktadır. Bunlar;

 • ÜDY1
 • ÜDY2
 • ÜDY3
 • ÜDY4

olarak sınıflandırılmıştır. Genel olarak tanımlayacak olursak eğer;

 • ÜDY 1 belgesi türü mesleki yeterlilik belgesi, uluslararası yolcu taşımacılığında faaliyet gösteren firmaların alması zorunlu olan bir belge türüdür.
 • ÜDY 2 türü mesleki yeterlilik belgesi, yurtiçi yolcu taşımacılığında faaliyet gösteren firmaların alması zorunlu olan bir belge türüdür,
 • ÜDY 3 türü mesleki yeterlilik belgesi, uluslararası eşya-kargo taşımacılığında faaliyet gösteren firmaların alması gereken zorunlu bir belge türüdür,
 • ÜDY 4 türü mesleki yeterlilik belgesi, yurtiçi eşya-kargo taşımacılığında faaliyet gösteren firmaların yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel koordinatör, genel sekreter vb. pozisyonlarda istihdam edeceği personellerin yeterliliklerine ve alanlarına göre bulundurmaları zorunlu belgelerdir.

Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin 4. Maddesinde ÜDY belgesinin Milli Eğitim Bakanlığınca verileceği yazmaktadır fakat yönetmeliğin 10. Maddesinde Milli Eğitim Bakanlığınca verilecek Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi ile gerçek ve tüzel kişilerin ÜDY belgesi verme hakkı bulunmaktadır. Yani ÜDY belgesine sahip kişiler gerçek veya tüzel kişiler ÜDY belgesi verebilmektedir.

Üdy Belgesi İhlali Durumunda Ne Olur?

Yetki belgesi almış firmalar belgelerinin türüne göre 1 veya 2 tane mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmaları şarttır. Belge türüne göre kaç adet üdy veya ody belgesi almanız gerektiği bağlı olduğunuz bölge müdürlüğü tarafından firmalara bildirilmektedir. İlk belge alışınızdan sonra o tarihi takip eden ilk 6 ay içerisinden sizden mesleki yeterlilik belgesi talep edilemez. İlk 6 ay bitiminden sonra bildirim yapmamız durumunda siz sorumlu tutulursunuz ve her ay cezai işlem uygulanır.

Bu uygulanan cezai işlemlerin bakanlığa ödenmesi gerekmektedir. Aksi halde belirli bir ceza puanının üstüne çıkan firmaların, bakanlık yetkisinde geçici faaliyet durdurma cezası alınabilmektedir.

Üdy Belgesi Fiyatları

Üst düzey yönetici belgesi yani üdy olabilmek ve eğitime katılmak için yönetmeliğin belirlediği bazı şartlar bulunmaktadır. Üdy belgesi almak için en önemli şart en az ortaöğretim mezunu yani lise ve dengi okullardan mezun olmak gerekmektedir. Üst düzey yönetici eğitimlerine katılmak zorunludur. Müfredatta belirtilen derslerin en az %80′ ine katılmak gerekmektedir.

Üdy belgesi fiyatları kişinin almak istediği belge türünün içerdiği ders saatine göre farklı hesaplanmaktadır. Bir ders saatinin taban ücreti, kursların bulunduğu şehirlerdeki valilik kurumu tarafından yapılan çalışma neticesinde oluşturulur. Size en uygun fiyatları sunduğumuz kurumumuza gelerek siz de üdy belgenize kolaylıkla kavuşabilirsiniz.

Üdy Belgesi Nasıl Alınır?

Üst düzey yönetici belgesi nasıl alınır sorusuna gelin hep beraber birlikte bakalım, öncelikle üdy belgesi almak isteyen kişilerin en az lise mezunu olması gerekmektedir. Milli eğitim Bakanlığınca Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetkisi almış kuruluşlar belirli ücretler karşılığında kurslar vermektedir. Bu kurs bitiminde yine Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak sınavdan 100 üzerinden en az 60 puan almak şartı ile üdy belgesine sahip olabilmektedirler. Bu puan barajını aşan adaylar üst düzey yönetici olmaya hak kazanırlar. Ayrıca derslerin %80 oranında katılımı zorunludur. Üdy belgesi nasıl alınır sorusunun cevabı bu şekildedir.

30 Haziran 2010 Tarihinden İtibaren Yürürlükte;

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin “Yetki Belgesi Sahiplerinin Yükümlülüğü” başlıklı 43 üncü maddesinin 15’nci fıkrası; “Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilikle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler.

Üdy türü mesleki yeterlilik belgesinin türleri aşağıda belirtilmiştir;

 1. ÜDY 1 Belgesi: Uluslararası yolcu taşımacılığı için,
 2. ÜDY 2 Belgesi: Yurtiçi yolcu taşımacılığı için,
 3. ÜDY 3 Belgesi: Uluslararası kargo-eşya taşımacılığı için,
 4. ÜDY 4 Belgesi: Yurtiçi kargo-eşya taşımacılığı için,

Üdy Belgesinin Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

4925 sayılı taşıma yönetmeliğine göre üst düzey yönetici mesleki yeterlilik belge süresizdir. Alınan belgeler ile birlikte bu belgeyi ömür boyu kullanım hakkı vardır.