K Belgesi


Eğitimler & Hizmetler

K1 Belgesi

K1, K2 ve K3 olarak üç farklı sınıfa ayrılan K belgeleri, yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere verilen bu belge taşımanın şekline göre değişmektedir. Başvuru yapmadan yani K belgesine sahip olmadan faaliyetine devam eden işletmelere cezai işlemler uygulanmaktadır. Şahıs için alınacak olan K belgesinde şahsın bizzat kendisinin gitmesi gerekmektedir. Tüzel kişiler için ortaklardan birinin başvurması yeterlidir.

K1 belgesi, yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere verilen bir belgedir. K1 yetki belgesine kayıt olacak taşıtların trafik belgelerinde ve motorlu araç tescili ticari olarak tescil ve kayıt edilmiş olmaları da zorunludur.

K belgesi kimler almalı?

Türkiye'nin mevcut illerinden herhangi birinde Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf Odası ve Ziraat Odasına kayıtlı firmalar; kamyonet, kamyon, çekici, römork ve yarı römork araç sahipleri olanlar K belgesi ile yükümlü tutulur.

K2 Belgesi

K belgesi olmadan yapılan herhangi bir taşımacılık suç sayılmaktadır ve yüksek meblağlı cezalar uygulanmaktadır. Ticari taşımacılık için alınması gereken bu belge zorunludur.

K2 Belgesi Nedir, Kimlere Verilir?

Sadece eşya taşımacılığı için verilen bu belge ticari taşımacılık yapmayacak olan gerçek ve tüzel kişilere verilir.

K belgesi fiyatı ne kadar?

Yetki belgelerin sınıfına göre haksız rekabeti önlemek için Ulaştırma Bakanlığı tarafından farklı fiyatlandırma yapılmıştır. Bu belgelere sahip olmak ve daha detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen firmamız ile iletişime geçiniz.

K belgesi hangi araçlar için geçerlidir?

K belgesinin alınması gereken ulaştırma bakanlığı tarafından zorunlu kılınan bazı araçlar vardır.Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf Odası ve Ziraat Odasına kayıtlı olup kamyonet, kamyon, çekici, römork ve yarı römork araç sahipleri olanlar K belgesi ile yükümlü tutulur.

K Belgesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından araç kullanımına göre farklı belgeler verilmektedir. Bu belgelerden bir tanesi de K belgesidir. K Belgesi, araçların kullanım alanlarına göre ve kapasitelerine göre verilen bir belge türüdür. Çeşitli sınıflandırmalar içinde bulunan araçlara K yetki belgesi verilmektedir.

K belgesi, yurtiçi eşya taşımacılığı için verilen bir belgedir. Gerçek veya tüzel kişiler bu belgeyi alabilirler. Taşımanın şekline göre farklı sınıflandırmalar yapılmaktadır. K1 Yetki Belgesi, K2 Yetki Belgesi ve K3 Yetki Belgesi olarak üçe ayrılmaktadır.

K belgesi araçların sınıfına göre verilen ve K1,K2,K3 gibi üç sınıfa ayrılan belgelerdir. Kamyonet ve kamyon gibi araçların ticari iş yapabilmeleri için K belgeleri almaları şarttır. Bu belgeler şirket adına da alınabilir istisnai veya istenilen durumlar da şahıs adına da alınabilmektedir. Şirketler için alınan K belgesinden bir türüne sahip olmak yeterlidir.

K Belgesi Nasıl Alınır?

Teknolojinin ilerlemesi sayesinde artık belge almak çok daha kolay hale geldi. Ulaştırma Bakanlığı tarafından hizmete sunulan K belgesini almak artık çok kolay. E-Devlet üzerinden belgenizi kolayca görüntüleyebilir ve belgenizi alabilirsiniz.

Bakanlığa direkt başvuru olarak da gidilip K belgesi alınabilmektedir. K belgesinde başvuruyu şahsın kendisi yani K belgesini alacak kişi yapması gerekmektedir. Tüzel kişiler için yetkilendirilen kişilerin, şirket için ise, ortaklardan en az bir tanesinin başvurması yeterli olur.

K Belgesi Almak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 1. Yetki başvuru formu,
 2. Taşıt kartı işlem başvuru formu
 3. Adli sicil kaydı,
 4. Firmayı temsil eden kişinin imza sirküleri,
 5. Ticaret belgesi, firmanın kayıtlı olduğu esnaf odası,
 6. Yetki belgesi talep eden kişinin araç tescil belgeleri,
 7. Yetki belgesi talep eden kişinin kira veya tapu örneği,
 8. Vergi levha fotokopisi,
 9. 10 bin TL sermaye ya da işletme sermayesi,
 10. Araçların 20 yaşından küçük olması.
 11. Gerçek kişilerin, kendi adına tescil ve kayıt yapılmış olduğu yüklü ağırlıkları 3 500 kg geçmeyen şehir dışına çıkmayan eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu ve kamyonet olması gerekir.

K belgesi ne demek?

K1, K2 ve K3 olarak üç sınıfa ayrılan ve bu araçların sınıfına göre verilen belgelere K belgesi adı verilmektedir. Kamyon ve kamyonet tarzı araçlar ile ticari iş yapabilmek amacıyla araç sahiplerinin bu araçları alınan hizmetlerde kullanabilmeleri için K belgesini alma zorunluluğu vardır. Bu belgeler hem şahıs adına alınabilmekte hem de tüzel kişilerce de alınabilmektedir.